ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

วันที่ประกาศ: 23-08-2012

ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์และคณะ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555  [...]

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-4422-4520
  โทรสาร: 0-4422-4601
  อีเมล์: kongpan@sut.ac.th
... Power electronics, Energy, Machines, and Control (PEMC) Research Group ...
Suranaree University of Technology, THAILAND

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิจัย PEMCอ่านต่อ...

templatemo.com

โครงงานนักศึกษา

HACKED BY DEADMAN134 | UNDERGROUND-TIM | TURKHACKTEAM.ORG |  HACKED BY DEADMAN134 | UNDERGROUND-TIM | TURKHACKTEAM.ORG |
HACKED BY DEADMAN134 | UNDERGROUND-TIM | TURKHACKTEAM.ORG |
 

dkk  sjk

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR   โครงงานนี้ เป็นการสร้างชุดทดสอบการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ซึ่งเป็นโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านต่อ...