ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

วันที่ประกาศ: 23-08-2012

ผศ.ดร.กองพล อารีรักษ์และคณะ ได้รับรางวัลในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2555  [...]

 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ติดต่อเรา
โทรศัพท์: 0-4422-4520
  โทรสาร: 0-4422-4601
  อีเมล์: kongpan@sut.ac.th
... Power electronics, Energy, Machines, and Control (PEMC) Research Group ...
Suranaree University of Technology, THAILAND

ประวัติความเป็นมาของกลุ่มวิจัย PEMCอ่านต่อ...

templatemo.com

โครงงานนักศึกษา

dkk  sjk

hacked by Mr. Bangladesh from BD GREY HAT HACKERS  hacked by Mr. Bangladesh from BD GREY HAT HACKERS

การควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR   โครงงานนี้ เป็นการสร้างชุดทดสอบการควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ซึ่งเป็นโครงงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555

อ่านต่อ...